Tak a je to tu! Po dôsledných prípravách ( vlajka, tatranské čaje) sme sa vybrali reprezentovať našu IVSA na kongres do Rumunska. Cesta ubehla ako voda a ani sme sa nenazdali a stáli sme v centre diania. Nasledujúce dva týždne nás tak čakalo nespočetné množstvo prednášok, workshopov a hlavne General Assembly, kde sme spoločne s ďalšími študentami z 31 krajín rozhodovali o osude IVSA.

Prvé dni sme spoznávali univerzitu v Cluj- Napoce, z ktorej mňa osobne najviac zaujalo oddelenie parazitológie. Zúčastnili sme sa na prednáškach z medicíny rýb, po ktorej nasledovali workshopy. Program bol skutočne pestrý. Od soľných baní, cez turistiku, po návštevu zubrej a medvedej rezervácie či hrad Peles.

Hlavnou časťou boli však zasadnutia General Assembly, kde bola naša Exchange Officer Daniela Rolková vybraná do TOP 10 EO v rámci celej IVSA, čo zviditeľnilo našu domovskú organizáciu.

Taktiež sme si zvolili našich zástupcov pre ďalší rok. Generálnou sekretárkou sa stala Emma van Rooijen,,MOD (Member Organization Director): Ann-Katrin Autz,, DAD(Development Aid Director): Sofie Svensson,ERO(External Relations Officer): Samantha Morici,PRC(Public Relations Coordinator): Malcolm Chong, a pokladníkom Panagiotis Galatsanos. Do sekretariátu boli zvolení: Ana Lipan ,Ondrej Vitula ,Min Yeong (Lana) Lee, Andrei Ungur ,Kiki Streng ,June Chung Yee ,Charlene Bremont ,Hara Korakaki.

Do čela komisií boli zvolení: SCOH(Standing Committee on One Health): Elizabeth Malcolm, SCOVE(Standing Committee on Veterinary Education): Bhavisha Patel, AWC(Animal Welfare Committee): Wasseem Tahboub, Working Group on Policy Statements & Position Papers: Hannah van Velzen, Working Group on Alumni: Isaac Corderroure.

Ďalej sa rozhodlo , že sympózium o 1,5 roka sa bude konať v Istanbule. Teraz sa však už tešíme na ďalšie sympózium, ktoré sa bude konať na prelome januára a februára na krásnom Taiwane. Pevne dúfame, že napriek diaľke sa nám ho podarí zúčastniť.

Zuzana Mojžišová

prezidentka IVSA Slovakia

Advertisements