V dňoch 24.7.-3.8. 2016 sa uskutočnil už 65  IVSA kongres , ktorého hostiteľom bola tentokrát Viedeň. Ani naša univerzita neostala bez účasti  a tak do Viedne boli  vyslaní traja delegáti-členovia IVSA Slovakia.

Reprezentáciu našej univerzity a krajiny sme začali už krátko po príchode  počas Banner night na VetMedUni Vienna, kde sme 265 delegátom z viac ako 35 krajín sveta predstavili našu vlajku a otvorili tak kongres. Druhý deň nás čakalo privítanie vedením univerzity a IVSA Austria ,na ktorom samozrejme nechýbali  ani slávnostné príhovory, po ktorých nasledovala prehliadka univerzity .Počas tejto prehliadky nám boli predstavené jednotlivé ústavy a kliniky. Hoci bol areál veľmi moderne vybavený, v ktorom nechýbali ani zvieratá , najviac nás zaujala miestnosť v suteréne , ktorá bola určená pre samoštúdium. Študenti tu mali možnosť každý deň prísť vyskúšať si  rôzne medicínske úkony. Nechýbali ani pomôcky na šitie s maketami kože, šliach a figuríny na  zavádzanie katétrov, či mikroskopy s možnosťou hodnotenia klinického prípadu.

Téma 65-teho kongresu bola ,,Preventive Veterinary Medicine“ a každý účastník sa mohol zaradiť do jednej z piatich sekcií : Spoločenské zvieratá, Kone, Vzťah človek a zviera, Hospodárske zvieratá a Undergraduated, podľa ktorých boli pripravované prednášky a workshopy. Neodmysliteľnou a azda najdôležitejšou súčasťou kongresu boli aj stretnutia-General Assembly, na ktorých sme diskutovali, schvaľovali stanovy ,hľadali riešenia problémov študenta veterinárnej medicíny ,volili svojich zástupcov IVSA OFFICIAL. Celkovo sme mali šesť General Assembly, ktorých trvanie bolo neraz viac ako štyri hodiny. Schválili a prijali sme celkovo jedenásť nových členských organizácii : IVSA China, IVSA Nepal, IVSA AEMVM, IVSA Zambia,, IVSA Zimbabwe, IVSA Usam-El Salvador, IVSA PSAU Philippines, IVSA CLSU Philippines , IVSA Afyon-Turkey, IVSA Zaragossa- Spain, IVSA Ngaoundéré-Cameroon. Novým členským organizáciam gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu s nimi.

Samozrejme,že okrem prednášok, workshopov a General Assembly, bol pre nás v programe vyčlenený čas na zábavu a spoznávanie Viedne a jej okolia.Večere sa vždy  niesli v ´´sociálnom duchu´´. Pri spomienke na Cultural Evening sa nám ešte teraz objaví pred očami spomienka na preplnený žalúdok rôznymi dobrotami. Každá krajina si na tento večer totiž pripravila svoje tradičné pokrmy a nápoje. Na našom stole nechýbali tradičné zázrivské korbáčiky,oštiepky,koláčiky…a samozrejme nešlo by to ani bez Demänovky, ktorej množstvo, ako sme zistili, bolo nepostačujúce, keďže každému veľmi chutila. Veľkým prekvapením pre nás bolo párty na hrade Plankenstein, ktorý sa nachádzal asi dve hodiny od Viedne v krásnom prostredí rakúskeho vidieku. Po príchode na hrad nás čakal sladučký punč,po ňom bohatá večera a neobmedzené množstvo piva a vína. Zábava bola spríjemnená  magickou ohňovou šou na nádvorí hradu pod hiezdami.

V ďaľších dňoch prebehli aj  Tichá a Živá aukcia. Tieto aukcie prebiehajú pravidelne dvakrát za rok vždy na sympóziu a kongrese a ich poslaním je vyzbieranie peňazí,ktoré IVSA využíva na projekty sústredené na pomoc veterinárnym študentom.Jedným z projektom je aj podpora individuálnych výmen-stáži pre študentov zo sociálne slabších podmienok ,či vojnovo ohrozených krajín

Vyvrcholením sociálnych večerov bola Formal dinner,ktorá sa konala v mestskej radnici -Vienna City Hall. Na tento večer sa všetci delegáti poctivo pripravovali, keďže išlo naozaj o majestátnu udalosť a predpísané bolo aj oblečenie, pre dámy to bola dlhá večerná róba a pre pánov oblek. Už po príchode na miesto sme boli príjemne prekvapený vzhľadom budovy, ktorá len pridávala na dôležitosti večera, či dokonale prichystaným stolovaním, živou hudbou a pódiom na tancovanie.Tento čas bol obohatený programom ,ktorý si pre nás pripravila IVSA Austria v podobe tanečného vystúpenia.

 

Veľkou výhodou kongresu bola cestovná karta, ktorá nám umožnila cestovať po Viedni bez obmedzenia. Toto nám uľahčilo spoznávanie Viedne a tak sme navštívili Dom sv. Štefana, Schonbrunn s Viedenskou zoo a niektorí z nás navštívili Zentralfriedhof (mestský cintorín), Schnapsmuseum alebo si rovno zašli na raňajky do najstaršej viedenskej kafetérie vo Viedni- Café Central. Pre tých, ktorých mesto nelákalo, bola možnosť kúpania a člnkovania pri neďalekom Dunaji alebo výstup na kopec Kahlenberg, z ktorého bol výhľad na celú Viedeň.

Týchto jedenásť dní 65teho IVSA kongresu je už dnes za nami, ale spomienky a nadšenie pre prácu v tejto organizácii stále pretrváva. V mene celej organizácie IVSA Slovakia by sme sa chceli poďakovať vedeniu UVLF –pani rektorke prof.MVDr. Jane Mojžišovej ,PhD. a pánovi prorektorovi MVDr. Martinovi Tomkovi ,PhD., bez ktorých pomoci a podpory by účasť na kongrese nebola možná. Veríme , že IVSA Slovakia bude i naďalej takýmto spôsobom šíriť dobré meno našej univerzity a vytvárať nové spojenia s ostatnými inštitúciami.

Daniela Rolková
Petra Horňáková
Ivan Hlinka

Advertisements