IVSA Slovakia

International Veterinary Student's Association in Košice, Slovakia

UVLF v Košiciach / UVMP in Košice

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vychováva bakalára v študijných programoch kynológ, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii veterinárneho lekára v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a magistra v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín.


The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice is the only institution in the Slovak Republic offering higher education in the veterinary field. It has been providing the veterinary education in English for 15 years. Nowadays the University offers two English study programmes: 6-year degree programme for secondary-school graduates and 4-year degree post-BSc. programme for bachelors in agricultural, veterinary or biological sciences, both leading to the degree of Doctor of Veterinary Medicine (DVM).

Here, on the website, you can find all important information about the University, its activities, organization structure, study programmes and important news for applicants for the academic year 2010/2011. With further enquiries please do not hesitate to contact the Office for foreign and postgraduate studies.

Web stránka: www.uvm.sk

English web: www.uvlf.sk

Facebook: www.facebook.com/uvlf.sk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: